Opis: Opis: D:\WSK\Logoa.jpg

 

 

W imieniu Bumar Amunicja S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, niniejszym zawiadamiamy, iż z dniem 1 czerwca 2012 roku, nastąpiło połączenie spółki Bumar Amunicja S.A. ze spółką pod firmą Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-WARSZAWA II” S.A. w Warszawie, która przekształciła się w oddział Bumar Amunicja S.A. Oddział WSK „PZL-WARSZAWA II”
w Warszawie
.
        

 Dyrektorem Oddziału jest Pan Krzysztof Pawlak, a Zastępcą Dyrektora Oddziału - Pan Remigiusz Prześlak.

       Obecna działalność będzie kontynuowana przez połączone podmioty jako:

Bumar Amunicja Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej przy
ul Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna,  NIP: 663-000-20-96, REGON: 290 539 889, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000041811, kapitał zakładowy 18.715.432,50 PLN – w całości wpłacony.

       Na podstawie art. 494 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, Bumar Amunicja S.A. ( Spółka Przejmująca) wstępuje z dniem połączenia
(tj. 1 czerwca 2012 roku) we wszelkie prawa  i obowiązki Spółki pod firmą Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-WARSZAWA II” S.A. (Spółka Przejmowana).

       Zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie uwagi, by wszystkie wystawiane przez Państwa od dnia 1 czerwca 2012 roku dokumenty,
w tym w szczególności faktury, zawierały prawidłowe, powyżej wymienione dane. Wszystkie dokumenty nieuwzględniające powyższych zmian będą wymagały korekty.

       Jednocześnie informujemy, iż adres do wszelkiej korespondencji nie zostaje zmieniony i brzmi:

 

Bumar Amunicja Spółka Akcyjna

Oddział WSK „PZL-WARSZAWA II” w Warszawie

ul Grochowska 306/308

03-840 Warszawa

 

 

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\WSK\grafika\flaga-pl.gif

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\WSK\grafika\wejscie.gif

Witamy na naszych stronach.

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\WSK\grafika\flaga-usa.gif

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\WSK\grafika\enter.gif

Welcome at our website.

 

 Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: D:\WSK\grafika\bumar\banerbumarphz01.JPG